coachen met paarden coachen met paarden coachen met paarden
coachen met paarden coachen met paarden
Paarden brengen je dichter bij wie je bent!
coachen met paarden
Paarden leven in het nu, en zijn heel gevoelig voor alles wat er om hun heen gebeurt. De fijnste verandering in houding of intentie bij mens en dier merken ze op. Je kan je voorstellen dat dit van levensbelang is voor een prooidier. Ook de hiërarchische kudde is van groot belang voor paarden om te kunnen overleven. Ze zijn daardoor bereid om een ander, paard of mens, de leiding te geven als deze ze een gevoel van veiligheid kan geven. In de wei kan je in korte tijd veel leren over hoe je overkomt en de invloed die je hebt op je omgeving. Paarden voelen haarfijn aan wat oprecht is en kunnen je helpen je zelfinzicht en authenticiteit te vergroten. Ze geven je feedback over hoe je (non-verbaal) communiceert en leiding geeft. Deze vorm van coaching biedt een unieke leerervaring die maar moeilijk te verkrijgen is in een andere setting. Door het ervaringsgericht werken kunnen de opgedane inzichten direct vertaald worden naar de dagelijkse praktijk. Paarden zijn bijzondere coaches. Zonder er een oordeel aan te verbinden, laten ze zien wat zij voelen bij jouw gedrag en houding. Deze pure, directe manier van feedback geven, zonder dubbele agenda, maakt dat we deze makkelijker accepteren.

De paarden waarmee we werken, leven zoveel mogelijk in kuddeverband, zodat hun gedrag zo natuurlijk mogelijk is. Ze zijn gewend aan het contact met mensen en zijn vriendelijk van aard. Ook voor mensen met angst voor paarden is het een zeer aanvaardbare uitdaging om mee te doen. Alle opdrachten doe je vanaf de grond, niet op de rug van het paard.

Mogelijkheden
Paardencoaching is effectief in te zetten bij individuele coaching zowel als groeps- of teamcoachings. De duur van de coaching is afhankelijk van de individuele of teamdoelen en kan op diverse plaatsen in Nederland gehouden worden.

Individuele coaching
Een paard is in het hier en nu en vertelt ons feilloos hoe het met de afstemming tussen ons denken, voelen en handelen gesteld is. Paarden aanvaarden innerlijke overtuigingskracht en natuurlijk leiderschap.
Verzet in welke vorm dan ook ontstaat als iemand het paard wil overheersen. Met de enorme fysieke kracht is een paard vele malen sneller, sterker en krachtiger dan de mens. Dus zullen wij naar andere wegen moeten zoeken om een paard aan ons te verbinden waardoor een paard vertrouwen in ons krijgt en mee wil werken. De Paarden spiegelen hoe jij ze tegemoet treedt, waaruit we parallellen kunnen leggen naar jouw stijl van leidinggeven. Doordat we aan de slag gaan met meerdere paarden ontstaat er de mogelijkheid om een effectieve stijl van leidinggeven verder te ontwikkelen.

Teamcoaching
Tijdens de coaching zal blijken hoe het team onderling functioneert en hoe dat eventueel beter zou kunnen. Onderliggende thema’s zoals: vertrouwen, openheid, flexibiliteit, shared-values, transparantie, teamrollen, communicatie en leiderschap komen aan de orde. Het paard geeft feedback over het effect van het gedrag van het individuele teamlid op de andere teamleden en hoe dit doorwerkt op teamniveau. Paarden zijn niet statusgevoelig dus zullen puur op je persoonlijk leiderschap reageren en dus niet op je rol of functie.

Individuele coaching met eigen paard.
Het is ook mogelijk een coaching te doen met je eigen paard. We zullen tijdens deze coaching dieper ingaan op de vaardigheden die nodig zijn om de relatie met je paard te verbeteren. We zullen werken volgens de principes van Chris Irwin.
Ook jij als eigenaar van het paard zal afhankelijk van je karakter en je stemming anders reageren op je paard. Om effectief met je paard om te gaan moet je je bewust zijn van de lichaamstaal van je paard EN van die van jezelf. Het draait allemaal om (zelf)vertrouwen en innerlijk evenwicht. De omgang met je paard wordt dan ook een levens-veranderende ervaring.

Wil jij graag meer over jezelf leren? Aarzel niet. E-mail of bel voor individuele coaching of voor teamcoaching,
Sascha Schalkwijk 06 54 717 551, of e-mail naar sascha@aardenmetpaarden.nl.